ΠΡΟΦΙΛ

    Η Αθηναϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε. ιδρύθηκε στα τέλη του 1993 και ξεκίνησε ως ατομική επιχείρηση με έδρα την Αθήνα. Από τα τέλη του 1994 λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, με συνεχή προσπάθεια για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και με σεβασμό στις ανάγκες του πελάτη, η εταιρεία μας καθιερώθηκε στο χώρο των Συμβούλων επιχειρήσεων.

    Η μέχρι τώρα επιτυχημένη συνεργασία της εταιρείας με ευρύ κύκλο πελατών σε όλους τους τομείς επιχειρηματικής δράσης – τόσο στον ιδιωτικό τομέα  όσο και στον δημόσιο σε φορείς όπως οι Νομαρχίες, οι Περιφέρειες τα Επιμελητήρια κλπ – σε συνδυασμό με τις γνώσεις και την εμπειρία των στελεχών μας αποτελούν ουσιαστικά την κινητήριο δύναμη για τη συνεχή ανάπτυξη της εταιρείας και τη διεύρυνση του πελατολογίου μας.

    Οι υπηρεσίες της εταιρείας καλύπτουν θεματικά αντικείμενα όπως ο Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, ο Σχεδιασμός και η Εφαρμογή Αναπτυξιακής Πολιτικής και τέλος η Καινοτομία και η Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο κάτωθι σχεδιάγραμμα αποτυπώνονται συνοπτικά τα πεδία δραστηριότητας της Εταιρείας «Αθηναϊκή Αναπτυξιακή Α.Ε.»

     

    Μπορείτε να κατεβάσετε το προφίλ της εταιρείας μας σε μορφή PDF εδώ