• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΤΑ

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

  Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

  Β. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Αξιοποίηση πολλαπλών χρηματοδοτικών πηγών με στόχο την κοινωνική ενδυνάμωση των Δημοτών που χρήζουν βοήθειας

  Γ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

  Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

  Ε. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

   

Athdvl.gr © 2011 powered by Ecosoft.gr